top of page

עין עצלה (אמבליופיה)

עין עצלה (אמבליופיה) שכיחה עד 4% מהילדים לפני גיל בית ספר. לרוב מדובר בעין אחת, אך לעיתים שתי העינים עצלות. אם לא מאבחנים ומטפלים בשלב מוקדם הנכות בלתי הפיכה. זיהוי מוקדם של העין העצלה מאפשר טיפול ומניעה של לקות ראייה, והינו בעל חשיבות עליונה לאפשר שיפור בחדות הראיה ובעל שיעורי הצלחה גבוהים. לכן מומלץ לבצע בדיקת רופא עיניים בגיל שנה, שלוש וחמש שנים, גם אם ההורים לא רואים בעיה בראיה.
ילדים יכולים להסתדר עם ראיה טובה בעין אחת, ולעין העצלה לא תמיד יש סימנים חיצוניים מחשידים או פזילה. פזילה או הפרעת תשבורת חד עינית (צורך בתקון משקפים לא סמטרי בין העינים) הינם שני גורמי הסיכון השכיחים ביותר להתפתחות עין עצלה בילדים.
מחקרים הראו שעין עצלה תתפתח משנית לכל פזילה, או הפרעת תשבורת (משקפים) כגון רוחק ראיה של שני דיופטר (יחידת המידה שהיא המספר של המשקפיים) או יותר, או צלינדר (אסטיגמציה) של דיופטר אחד או יותר, או הבדל במספר משקפים בין העיניים (של חצי דיופטר ומעלה).
הפרעות תשבורת גבוהות יותר, בשתי העיניים, גורמות להיווצרות דו צדדית של עין עצלה. לדוגמא במקרים של רוחק ראיה (היפראופיה) דו-צדדי של שלושה דיופטר או יותר, או צלנדר (אסטיגמציה) של דיופטר אחד או יותר.
תפקיד רופאי עיניים ילדים לזהות ילדים בסיכון לעין עצלה, כאלה שיש להם פזילה או הפרעות תשבורת משמעותיות , ולטפל בהקדם.
מומלץ לבצע בדיקות סקר לראיה לכל ילד בגיל שנה, שלוש וחמש, או בכל מצב בנוסף אם יש חשד להפרעת ראיה או פזילה.

למידע נוסף מאתר חיצוני יש ללחוץ כאן
bottom of page