top of page

הפרעה בתנועות עיניים

כל עין מונעת על- ידי שישה שרירים. ארבעה הם שרירים ישרים:

הפנימי- מעוצבב על ידי עצב מס 3
החיצוני- מעוצבב על ידי עצב מס. 6
העליון - מעוצבב על ידי עצב מס 3
והתחתון- מעוצבב על ידי עצב מס 3

השרירים מחוברים לחלק הקדמי שבעין. ארבעת השרירים הללו אחראים על הזזת העין למעלה,למטה ולצדדים. ושני שרירים נוספים, האלכסוניים:

אלכסוני התחתון - מעוצבב על ידי עצב מס 3
אלכסוני עליון- מעוצבב על ידי עצב מס 4.

השרירים האלכסוניים מחוברים לחלק האחורי של העין ובעיקר תורמים לתנועה הסיבובית של העין.

הפרעה בעצב קרניאלי מס. 6, (cranial nerve 6):
לא יהיה עצבוב לשריר הישר הצדדי. העין הפגועה לא תוכל לזוז כלפי חוץ. החולה יתלונן על כפילות ו/או הורוזנטלית (אופקית) בעיקר לרחוק. כפל הראייה יחמיר כאשר המטופל יביט לכיוון העין הפגועה.

הפרעה בעצב קרניאלי מס. 4 (cranial nerve 4):
אם העצב הרביעי פגוע, תהיה ראייה כפולה אנכית-אלכסונית אשר מחמירה כאשר מביטים כלפי מטה, ולכיוון העין הבריאה. החולים לרוב מטים את הראש וכך נמנעים מכפילות.

הפרעה בעצב קרניאלי מס. 3 (cranial nerve 3):
כאשר העצב השלישי נפגע, רוב התנועות של העין יהיו מוגבלות: במבט כלפי מעלה, כלפי מטה וכלפי האף. לעיתים מלווה גם בצניחת עפעף.

למידע נוסף מאתר חיצוני יש ללחוץ כאן
bottom of page