מאמרים ופרסומים

המאמרים נחלקים בחציים למאמרים בתחום הקליני, וחציים בתחום מדע בסיסי כאשר רוב המחקרים הינם מחקרים תרגומיים שמטרתם להביא את השאלות מהמרפאה למעבדה, ולספק תשובות לרופאים במציאת פתרונות וטיפולים חדשים בתחום מחלות העיניים.

Clinical Publications

 • Goldenberg-Cohen N, Haber J, Ron Y, Kornreich L, Toledano H, Snir M, Cohen IJ, Michowiz S.
  Long-term ophthalmological follow-up of children with Parinaud syndrome.
  Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 Jul-Aug;41(4):467-71.

(Continued By: Ophthalmic surgery, lasers and imaging retina)

(SURGERY, 133/198, IF 1.057, Cited 0) 

      

 • Kachko L, Katz J, Axer-Siegel R, Friling R, Goldenberg-Cohen N, Simhi E, Ehrenberg M, Snir M.
  Sub-Tenon's ropivacaine block for pain relief after primary strabismus surgery.
  Curr Eye Res. 2010 Jun;35(6):529-35.

(OPHTHALMOLOGY, 31/57, IF 1.639, Cited 2)

 • Snir M, Hasanreisoglu M, Goldenberg-Cohen N, Friling R, Katz K, Nachum Y, Benjamini Y, Herscovici Z, Axer-Siegel R.
  Suppression of the oculocephalic reflex (doll's eyes phenomenon) in normal full-term babies.
  Curr Eye Res. 2010 May;35(5):370-4.

(OPHTHALMOLOGY, 31/57, IF 1.639, Cited 1)

 • Goldenberg-Cohen N, Ehrenberg M, Toledano H, Kornreich L, Snir M, Yassur I, Cohen IJ, Michowiz S.
  Preoperative Visual Loss is the Main Cause of Irreversible Poor Vision in Children with a Brain Tumor.
  Front Neurol. 2011 Sep 30;2:62.

(No IF, Cited 0)

 • Snir M, Reich U, Siegel R, Zvulunov A, Friling R, Goldenberg-Cohen N, Ron Y, Ben-Amitay D.
  Refractive and structural changes in infantile periocular capillary haemangioma treated with propranolol.
  Eye (Lond). 2011 Dec;25(12):1627-34

(OPHTHALMOLOGY, 21/57, IF 2.082, Cited 6)

 • Bialer OY, Goldenberg-Cohen N, Toledano H, Snir M, Michowiz S.
  Retinal NFL thinning on OCT correlates with visual field loss in pediatric craniopharyngioma.

Can J Ophthalmol. 2013 Dec;48(6):494-9.

(OPHTHALMOLOGY, 40/57, IF 1.333, Cited 0)

 • Snir M*, Dotan A*, Friling R, Ron-Kella Y, Goldenberg-Cohen N, Stiebel-Kalish H. (*Equal contribution)
  Contralateral lateral rectus muscle recession in patients with Duane retraction
  syndrome type III.

Eye (Lond). 2014 Mar;28(3):279-84.

(OPHTHALMOLOGY, 21/57, IF 2.082, Cited 0)  

 • Rappoport D, Goldenberg-Cohen N, Luckman J, Leiba H.
  Parainfectious optic neuritis: manifestations in children vs adults.

J Neuroophthalmol. 2014 Jun;34(2):122-9.

(OPHTHALMOLOGY, 25/57, IF 1.950, Cited 3)

 • Toledano H, Muhsinoglu O, Luckman J, Goldenberg-Cohen N, Michowiz S. 
  Acquired nystagmus as the initial presenting sign of chiasmal glioma in young children.

Eur J Paediatr Neurol. 2015 Nov;19(6):694-700.

(PEDIATRICS, 30/120, IF 2.301, Cited 0)

 • Zahavi A, Luckman J, Yassur I, Michowiz S, Goldenberg-Cohen N.
  Severe cranial neuropathies caused by falls from heights in children.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 Apr;254(4):765-772.

(OPHTHALMOLOGY, 27/57, IF 1.908, Cited 0 )

 • Luckman J, Zahavi A, Efrati S, Gilad G, Snir M, Michowiz S, Goldenberg-Cohen N.
  Difficulty in Distinguishing Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Hypoxic-Ischemic Insult, and Acute Toxic Leukoencephalopathy in Children.

Neuropediatrics. 2016 Jan;47(1):33-8.

(PEDIATRICS, 75/120, IF 1.240, Cited 0 )

Research Publications

 • Goldenberg-Cohen N, Avraham-Lubin BCR, Calles D, Dratviman-Storobinsky O, Ehrlich R, Paritiansky B, Cohen Y, Weinberger D.
  Lack of DLAD mutations in age-related nuclear cataract.

Int J Genet Mol Biol. 2010 Jun;2(6):121-5.

(No IF, Cited 1)

 • Dratviman-Storobinsky O, Cohen Y, Frenkel S, Pe'er J, Goldenberg-Cohen N.
  Lack of oncogenic GNAQ mutations in melanocytic lesions of the conjunctiva as compared to uveal melanoma.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Dec;51(12):6180-2.

(OPHTHALMOLOGY, 7/57, IF 3.404, Cited 13)

 • Ehrenberg M, Dratviman-Storobinsky O, Avraham-Lubin BR, Goldenberg-Cohen N.
  Lack of association of the WRN C1367T polymorphism with senile cataract in the Israeli population.

Mol Vis. 2010 Aug 28;16:1771-5.

(OPHTHALMOLOGY, 23/57, IF 1.986, Cited 5)

 • Assia N, Goldenberg-Cohen N, Rechavi G, Amariglio N, Cohen Y.
  Mutation analysis of the ferritin L-chain gene in age-related cataract.

Mol Vis. 2010 Nov 24;16:2487-93.

(OPHTHALMOLOGY, 23/57, IF 1.986, Cited 2)

 • Iskovich S, Goldenberg-Cohen N, Stein J, Yaniv I, Farkas DL, Askenasy N.
  β-Cell neogenesis: experimental considerations in adult stem cell differentiation.

Stem Cells Dev. 2011 Apr;20(4):569-82.

(TRANSPLANTATION, 6/25, IF 3.727, Cited 10)

 • Goldenberg-Cohen N, Gabbay M, Dratviman-Storobinsky O, Reich E, Axer-Siegel R, Weinberger D, Gabbay U.
  Does haptoglobin genotype affect early onset of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes?

Retina. 2011 Sep;31(8):1574-80.

(OPHTHALMOLOGY, 10/57, IF 3.243, Cited 2)

 • Avraham-Lubin BC, Dratviman-Storobinsky O, Dadon-Bar-El S, Hasanreisoglu M,
  Goldenberg-Cohen N.
  Neuroprotective effect of hyperbaric oxygen therapy on anterior ischemic optic neuropathy.

Front Neurol. 2011 Apr 13;2:23.

(No IF, Cited 6)

 • Goldenberg-Cohen N, Dratviman-Storobinsky O, Dadon Bar El S, Cheporko Y, Hochhauser E.
  Protective effect of Bax ablation against cell loss in the retinal ganglion layer induced by optic nerve crush in transgenic mice.

J Neuroophthalmol. 2011 Dec;31(4):331-8.

(OPHTHALMOLOGY, 25/57, IF 1.950, Cited 9)

 • Cohen Y, Goldenberg-Cohen N, Shalmon B, Shani T, Oren S, Amariglio N, Dratviman-Storobinsky O, Shnaiderman-Shapiro A, Yahalom R, Kaplan I, Hirshberg A.
  Mutational analysis of PTEN/PIK3CA/AKT pathway in oral squamous cell carcinoma.

Oral Oncol. 2011 Oct;47(10):946-50.           

(DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, 6/88, IF 3.607, Cited 18)   

​   

 • Gaydar V, Ezrachi D, Dratviman-Storobinsky O, Hofstetter S, Avraham-Lubin BC, Goldenberg-Cohen N.
  Reduction of apoptosis in ischemic retinas of two mouse models using hyperbaric oxygen treatment.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Sep 29;52(10):7514-22.

(OPHTHALMOLOGY, 7/57, IF 3.404, Cited 3)

 • Goldenberg-Cohen N, Raiter A, Gaydar V, Dratviman-Storobinsky O, Goldstein T, Weizman A, Hardy B.
  Peptide-binding GRP78 protects neurons from hypoxia-induced apoptosis.

Apoptosis. 2012 Mar;17(3):278-88.

(BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY, 87/290, IF 3.685, Cited 11)

 • Iskovich S, Goldenberg-Cohen N, Stein J, Yaniv I, Fabian I, Askenasy N.
  Elutriated stem cells derived from the adult bone marrow differentiate into insulin-producing cells in vivo and reverse chemical diabetes.

Stem Cells Dev. 2012 Jan;21(1):86-96.

(TRANSPLANTATION, 6/25, IF 3.727, Cited 11)

 • Sadikov T, Simon AJ, Avraham-Lubin BC, Dratviman-Storobinsky O, Cohen Y, Goldenberg-Cohen N.
  C1824T mutation in the LMNA gene has no association with senile cataract.

Neurobiol Aging. 2012 Jul;33(7):1487.e15-9.

(GERIATRICS & GERONTOLOGY, 4/50, IF 5.013, Cited 0)

 • Dratviman-Storobinsky O, Cohen Y, Frenkel S, Merhavi-Shoham E, El SD, Binkovsky N, Pe'er J, Goldenberg-Cohen N.
  The role of RASSF1A in uveal melanoma.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Oct 3;53(6):2611-9.

(OPHTHALMOLOGY, 7/57, IF 3.404, Cited 4)

 • Laviv Y, Toledano H, Michowiz S, Dratviman-Storobinsky O, Turm Y, Fichman-Horn S, Kagnovski E, Goldenberg-Cohen N.
  BRAF, GNAQ, and GNA11 mutations and copy number in pediatric low-grade glioma.

FEBS Open Bio. 2012 Jun 1;2:129-34.

(BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY, 239/290, IF 1.515, Cited 1)

 • Avraham-Lubin BC, Goldenberg-Cohen N, Sadikov T, Askenasy N.
  VEGF induces neuroglial differentiation in bone marrow-derived stem cells and promotes microglia conversion following mobilization with GM-CSF.

StemCell Rev. 2012 Dec;8(4):1199-210.

(MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL, 49/123, IF 2.768, Cited 3)

 • Cohen Y, Goldenberg-Cohen N, Akrish S, Shani T, Amariglio N, Dratviman-Storobinsky O, Kaplan I, Barshack I, Hirshberg A.
  BRAF and GNAQ mutations in melanocytic tumors of the oral cavity.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012 Dec;114(6):778-84.  

(DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE, 44/88, IF 1.261, Cited 0)

 • Goldenberg-Cohen N, Avraham-Lubin BC, Sadikov T, Goldstein RS, Askenasy N.
  Primitive stem cells derived from bone marrow express glial and neuronal markers and support revascularization in injured retina exposed to ischemic and mechanical damage.

Stem Cells Dev. 2012 Jun 10;21(9):1488-500.

(TRANSPLANTATION, 6/25, IF 3.727, Cited 11)

 • Goldenberg-Cohen N, Banin E, Zalzstein Y, Cohen B, Rotenstreich Y, Rizel L, Basel-Vanagaite L, Ben-Yosef T.
  Genetic heterogeneity and consanguinity lead to a "double hit": homozygous mutations of MYO7A and PDE6B in a patient with retinitis pigmentosa.

Mol Vis. 2013 Jul 20;19:1565-71.

(OPHTHALMOLOGY, 23/57, IF 1.986, Cited 6)

 • Rappoport D, Morzaev D, Weiss S, Vieyra M, Nicholson JD, Leiba H, Goldenberg-Cohen N.
  Effect of intravitreal injection of bevacizumab on optic nerve head leakage and retinal ganglion cell survival in a mouse model of optic nerve crush.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Dec 17;54(13):8160-71.

(OPHTHALMOLOGY, 7/57, IF 3.404, Cited 1)

 • Goldenberg-Cohen N, Avraham-Lubin BC, Sadikov T, Askenasy N.
  Effect of coadministration of neuronal growth factors on neuroglial differentiation of bone marrow-derived stem cells in the ischemic retina.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Jan 29;55(1):502-12.

(OPHTHALMOLOGY, 7/57, IF 3.404, Cited 3)

 • Iskovich S, Goldenberg-Cohen N, Sadikov T, Yaniv I, Stein J, Askenasy N.
  Two distinct mechanisms mediate the involvement of bone marrow cells in islet remodeling: neogenesis of insulin-producing cells and support of islet recovery.

Cell Transplant. 2015 (May);24(5):879-90.

(MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL, 42/123, IF 3.127, Cited 0)​

 • Morzaev D, Nicholson JD, Caspi T, Weiss S, Hochhauser E, Goldenberg-Cohen N.
  Toll-like receptor-4 knockout mice are more resistant to optic nerve crush damage than wild-type mice. 

Clin Experiment Ophthalmol. 2015 Sep;43(7):655-65.

(OPHTHALMOLOGY, 18/57, IF 2.347, Cited 0)

 • Goldenberg-Cohen N, Iskovich S, Askenasy N.
  Bone Marrow Homing Enriches Stem Cells Responsible for Neogenesis of Insulin-Producing Cells, While Radiation Decreases Homing Efficiency. 

Stem Cells Dev. 2015 Oct 1;24(19):2297-306.(TRANSPLANTATION, 6/25, IF 3.727, Cited 0)

 • Pushkov D, Nicholson JD, Michowiz S, Novitzky I, Weiss S, Ben Hemou M, Hochhauser E, Goldenberg-Cohen N.
  Relative neuroprotective effects hyperbaric oxygen treatment and TLR4 knockout in a mouse model of temporary middle cerebral artery occlusion. 

Int J Neurosci. 2016 Feb;126(2):174-81

(NEUROSCIENCES, 203/252, IF 1.521, Cited 0 ) 

 • Ankri R, Ashkenazy A, Milstein Y, Brami Y,  Olshinka A, Goldenberg-Cohen N, Popovtzer A, Fixler D, Hirshberg A.
  Gold nano rods based airSEM and diffusion reflection imaging for mapping tumor margins in SCC cells. 

ACS Nano, 2016 Feb, 10 (2), pp 2349–2356. doi: 10.1021/acsnano

(Chemistry, IF 12.881, Cited 0)

 • Novitzky I,  Marianayagam NJ,  Weiss S,  Muhsinoglu O, Azrad-Lebobitz T, Fridman M,   Goldenberg-Cohen N, Michowiz S.
  Comparison of Neuroprotective Effect of Bevacizumab and Sildenafil Following Induction of Stroke in a Mouse Model. 

BioMed Research International. Volume 2016 (2016), Article ID 3938523, 8 pages

http://dx.doi.org/10.1155/2016/3938523

 • Weiss S, Gabbay M, Dratviman-Storobinsky O, Atamney M, Axer-Siegel R, Gabbay U, Cohen Y, Goldenberg-Cohen N.
  Genetic variations in diabetic patients with proliferated and non-proliferated retinopathy. 

2016, Insight Diabetes, 1: 1-6. DOI: 10.5567/DIA-IK.2016.1.6

 • 44.       Hazon D, Marianayagam NJ, Barinfeld O, et al. Identification of Postoperative Margins of Glioblastoma Multiforme Using Gold Nanoparticles Conjugated to Epidermal Growth Factor Antibodies. Nano Res Appl. 2016, 2:2. doi:10.21767/2471-9838.100016.

 • Gershanov S, Michowiz S, Toledano H,  Yahav G, Barinfeld O, Hirshberg A, Ben Zvi H, Mircus G, Salmon-Divon M, Fixler D, Goldenberg-Cohen N.
  Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, a Novel Diagnostic Tool for Metastatic Cell Detection in the Cerebrospinal Fluid of Children with Medulloblastoma. 

Scientific reports, 2017; 16;7(1):3648. doi: 10.1038/s41598-017-03892-6

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com